Klicka för karta

PSYKOTERAPIKONSULTEN/
SAMTALSKONSULTEN

Barbro Åkerstedt-Nelehag
psykoterapi i Stockholm

telefon 08-39 03 10
mobil 070 686 81 76
mail
aba.barbro.akerstedt@telia.com

Stress

Stressrelaterade åkommor blir allt vanligare i dagens samhälle. Vi talar om stress och vi tänker på stress. Vi upplever också stress på olika sätt. Stress påverkar kroppen, när vi har passerat vår förmåga att tåla normala påfrestningar. Reaktionerna kan ge upphov till fysiska och psykiska symptom och kan betraktas som kroppens försvar på dess utsatthet.

Nästan alla människor har någon gång i livet upplevt en svår händelse, inte sällan kommer känslor som upprördhet, rädsla, vrede eller sorg. Oftast tar vi oss emellertid igenom, den psykiska smärtan minskar och livet återgår till det vi är vana vid. Psykologisk stress är en normal del av livet och nödvändig för att vi skall lära oss möta sorger, besvikelser och svårigheter. Det är också genom psykologisk stress som vi mognar, utvecklas och blir starkare.