Klicka för karta

PSYKOTERAPIKONSULTEN/
SAMTALSKONSULTEN

Barbro Åkerstedt-Nelehag
psykoterapi i Stockholm

telefon 08-39 03 10
mobil 070 686 81 76
mail
aba.barbro.akerstedt@telia.com

Psykologi

Psykologi vad är det?

Psykologi handlar om våra upplevelser, reaktioner, beteendemönster, handlingar och val, värderingar och attityder i våra nära sociala relationer.

I det psykologiska utforskandet försöker vi klarlägga och reflektera över och förstå livets mening. Det kan handla om att förstå vårt inre själsliv, vad som styr vårt handlande i olika situationer under olika faser  av våra liv. En process som är individuell och olika för varje individ.

Funderingar kan ha aktualiserats inom dig, kring hur det kommer sig att du såväl som andra beter sig på ett speciellt sätt i en viss situation. Du kan i arbetslivet ha noterat att trots att du uppfattar dig ha goda kvalifikationer så har din karriärutveckling stannat upp. Din upplevelse kan då vara  att du inte riktigt har tillgång till hela din kompetens/repertoar och är gryende medveten om att det finns hinder inom dig som du behöver förstå mer om för att komma vidare.

I relationer med andra kan du ha upptäckt en tendens att dra dig undan och ha svårigheter i att framföra dina åsikter på ett sätt som du är nöjd med.

I konfliktsituationer noterar du att du tenderar att lägga ansvaret över det som sker på den andre, och att det är ett förhållningssätt som inte alltid är tillfylles som förklaring.