Klicka för karta

PSYKOTERAPIKONSULTEN/
SAMTALSKONSULTEN

Barbro Åkerstedt-Nelehag
psykoterapi i Stockholm

telefon 08-39 03 10
mobil 070 686 81 76
mail
aba.barbro.akerstedt@telia.com

Personlig utveckling

Du har noterat att du i arbetet inte känner samma glädje och inspiration som tidigare. Yngre kollegor går förbi dig i karriären och det är svårt att riktigt sätta fingret på vad som skiljer er åt. Du kan samtidigt ha en upplevelse av att du skulle kunna nå längre och egentligen har kapacitet att göra det men känner samtidigt att du inte riktigt når dit du vill. Något fattas men det är oklart vad. En känsla av otillräckligthet har slagit rot i dig som du har svårt att på egen hand förstå och åtgärda. I enskilda samtal är det möjligt att komma till ökad insikt och förståelse om vad som begränsar dig och varför. Det blir då möjligt att undanröja hindren så att du kan gå vidare, kanske byta karriär eller utveckla dig i det arbete du redan har.