Klicka för karta

PSYKOTERAPIKONSULTEN/
SAMTALSKONSULTEN

Barbro Åkerstedt-Nelehag
psykoterapi i Stockholm

telefon 08-39 03 10
mobil 070 686 81 76
mail
aba.barbro.akerstedt@telia.com

Konsultation

Vilken form av samtalsterapi är bäst för mig?

Det finns olika samtalsmetoder eller psykoterapeutiska metoder såsom psykodynamiskt orienterad samtalspsykoterapi, kognitiv samtalspsykoterapi, kognitiv beteende terapi, existentiell samtalspsykoterapi etc. Som ett led i att hitta aktuell information kan det vara viktigt att söka på nätet samt på Riksföreningen PsykoterapiCentrums hemsida. De flesta forskningsrapporter pekar på att valet av metod tycks vara underordnat matchningen mellan patient och psykoterapeut.

Hur väljer jag psykoterapeut?

Det finns många som bedriver olika sorters samtalsbehandling och det är av yttersta vikt att den man söker hjälp hos och skall gå i samtal hos under längre eller kortare tid av sitt liv är väl kompetent och kan sitt arbete d v s är legitimerad psykoterapeut.
Att vara psykoterapeut ställer krav inte bara på kunskaper utan också på personlig lämplighet.
En trygghet att känna till för Dig som söker psykoterapi är att Socialstyrelsen legitimerar personer som genomgått en lång akademisk utbildning som innehåller både handledning och lämplighetsbedömning.