Klicka för karta

PSYKOTERAPIKONSULTEN/
SAMTALSKONSULTEN

Barbro Åkerstedt-Nelehag
psykoterapi i Stockholm

telefon 08-39 03 10
mobil 070 686 81 76
mail
aba.barbro.akerstedt@telia.com

KBT 

Kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod med historiska rötter i beteendeterapi (betingning) som utvecklats under de senaste tiotalet år.  Behandlingsmetoden är en bland många som har sina rötter i inlärningsteoretiska traditioner samt  beteendeteorier.