Klicka för karta

PSYKOTERAPIKONSULTEN/
SAMTALSKONSULTEN

Barbro Åkerstedt-Nelehag
psykoterapi i Stockholm

telefon 08-39 03 10
mobil 070 686 81 76
mail
aba.barbro.akerstedt@telia.com

Handledning

Handledning för enskilda personer såväl som grupper som i sin yrkesroll möter människor i enskilda samtal, gruppsamtal och tuffa situationer.

Det kan vara du som jobbar som samtalsterapeut med grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande steg I, är under utbildning till psykoterapeut, organisationskonsult, coach, chef, advokat, lärare, vårdpersonal, behandlare m fl.

Handledningen sker i form av processhandledning med inslag från metoder så som bl a reflekterande team, kognitiva metoder etc.

Handledningens syfte är att utveckla och stärka yrkesrollen genom ökad insikt och självkännedom. Det ger  möjlighet till vidareutveckling på det personliga och det professionella planet.
I handledning ges möjlighet till eget utrymme för reflektioner och känslor kring händelser och situationer med klienter, patienter, medarbetare, elever etc. Den handledde får möjlighet att undersöka och granska sina frågeställningar ur olika perspektiv, reflektera över de  känslor och reaktioner som väckts i arbetat och med förnyad insikt kunna välja nya vägar att handla eller anta ett nytt förhållningssätt.