Klicka för karta

PSYKOTERAPIKONSULTEN/
SAMTALSKONSULTEN

Barbro Åkerstedt-Nelehag
psykoterapi i Stockholm

telefon 08-39 03 10
mobil 070 686 81 76
mail
aba.barbro.akerstedt@telia.com

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)är en psykoterapeutisk intervention som främst används vid posttraumatiska tillstånd, inklusive PTSD. Med hjälp av ögonrörelser, eller annan sensorisk bilateral stimulering, kan individen integrera och komma över de minnen från traumat som finns lagrat i hjärnan och som aktiveras i situationer som påminner om det ursprungliga traumat.

EMDR kombinerar element från olika psykologiska skolor såsom psykodynamisk, kognitiv, beteendeterapeutisk, fysiologisk och interaktionell psykologi. Effekten rapporteras i vissa fall vara påtaglig redan efter 2-3 behandlingar, s.k. enkla trauman. Flera ledande institut, däribland Cochrane och svenska SBU, konstaterar att det finns evidens för metoden vid PTSD.

EMDR introducerades av den amerikanska psykologen Francine Chapiro i slutet av 1980.talet, sedan hon noterat att ögonrörelser utförda på ett visst sätt kan reducera stress och plågsamma minnen.

EMDR används kliniskt vid psykologiska svårigheter efter traumatiska upplevelser såsom överfall, övergrepp, trafikolyckor, våldtäkt, rån, krig. Metoden har även använts för behandling av prestationsångest, bristande självförtroende och fobier som har samband med trauman.