Klicka för karta

PSYKOTERAPIKONSULTEN/
SAMTALSKONSULTEN

Barbro Åkerstedt-Nelehag
psykoterapi i Stockholm

telefon 08-39 03 10
mobil 070 686 81 76
mail
aba.barbro.akerstedt@telia.com

Depression

Stressreaktioner i sig behöver inte vara skadliga eller dåliga. Men det finns faktorer där det går från att vara normalt stressad till att drabbas av vad som i dagligt tal kallas för utbrändhet. Några av dessa faktorer kan vara överbelastning, brist på lugn och ro, en känsla av att inte ha kontroll, upprepade konflikter, bristande socialt stöd, brist på uppskattning eller kritiska och dömande attityder. För lite eller ingen tid för återhämtning.

Utbrändhet, eller utmattningsdepression som det också kallas, är ett tillstånd av emotionell utmattning med depression som följd. Du tar ut dig mycket och känner dig så småningom överväldigad av de krav som andra ställer. Dina känslomässiga resurser blir efterhand uttömda och du finner ingen ny källa till kraftsamling eller stimulans. När du blir utled på andra människors krav kan det hända att du önskar att de försvann eller bara lämnade dig i fred. Ibland kanske du också ser till att det sker. Negativa känslor i relation till andra kan utvidgas att omfatta även dig själv. Du känner dig oengagerad och upplever skuldkänslor, hur du än gör så räcker inte det du gör till. Inte sällan kan du uppleva en känsla av otillräcklighet och misslyckande. Det kanske betyder att du bara ger och ger utan att få något tillbaka. Har du hamnat i ett tillstånd av utbrändhet av det här slaget krävs det åtgärder som förändrar dina livsbetingelser. Det är heller inte ovanligt med depressiva symptom, såsom dålig sömn, tappad matlust alternativt tröstätande allmän håglöshet, gråtattacker eller taggighet i relationen till andra. Ibland kan då antidepressiv medicinering vara en möjlighet. Goda resultat nås då om du samtidigt går i samtal eller psykoterapi.