Klicka för karta

PSYKOTERAPIKONSULTEN/
SAMTALSKONSULTEN

Barbro Åkerstedt-Nelehag
psykoterapi i Stockholm

telefon 08-39 03 10
mobil 070 686 81 76
mail
aba.barbro.akerstedt@telia.com

Chefsutveckling/stöd

I funktionen som chef behövs förståelse för den enskilde medarbetarens behov av stöd och feed-back så att medarbetarna ges möjlighet att genomföra sina arbetsuppgifter på ett för verksamheten men även arbetstagaren själv meningsfullt och konstruktivt sätt. I arbetet behövs därför även kunskaper om arbetsgruppens dynamik - psykologi och det olika behov som kan finnas i gruppen i form av samtal, stöd och uppmuntran.

Att kunna ge stöd, samtala med och ge uppmuntran på rätt nivå är en fin balansgång som kräver hänsyn. Det som ibland verkar vara rätt för den ena är fel för den andre etc. Lyhördhet och att kunna uppmärksamma och välja rätt nivå är en viktig kunskap och egenskap hos en chef. Egenskaper som man ständigt behöver ha i fokus för den egna fortbildningen.  Att finnas för andra och samtidigt ge sig själv utrymme i en organisation med många och viktiga beslut att fatta, ibland med krav på snabbt beslutsfattande kan ibland te sig ogörligt.

Att fatta snabba beslut kan ibland vara nödvändigt, lika nödvändigt som att då man blir medveten om att fel beslut fattats, samtala om och kommunicera det i organisationen och ändra beslutet/en så att de blir mer funktionella. Det är minst lika viktigt att återkoppla till medarbetarna då ett beslut visat sig vara lyckat.

Inte bara anställda utan även chefer behöver feed back på egna insatser. I det både spännande och viktiga arbetet att vara chef behövs återkommande alt. kontinuerliga samtal med extern konsult där man ges möjligthet att reflektera över sina egna insatser till berörda parter.